Partnerstwo PENTEKOSTE

Drogi Partnerze i Współpracowniku,

Cieszę się, że razem możemy budować Królestwo Boże ku chwale Pana Jezusa Chrystusa. Bycie partnerem oznacza nawiązanie zaangażowanej relacji ze służbą, wspieranie jej misji, wizji i działań na różne sposoby.

1. Wspólna wizja i wartości: Jako partner utożsamiasz się, zgadzasz się, co do wizji, wartości i celów służby.  Wierzysz w misję i cel posługi oraz pragniesz aktywnie przyczyniać się do jej wypełnienia.

2. Wsparcie modlitewne: Partnerzy zobowiązują się do regularnej modlitwy za służbę, jej przywódców, personel i osoby, którym służy.  Wstawiają się w imieniu służby, szukając Bożego przewodnictwa, ochrony i zaopatrzenia.

3. Wolontariat i służba: Partnerzy mogą aktywnie angażować się w wolontariat, ofiarowując swój czas, umiejętności i zasoby, aby wesprzeć działania i misje.  Może to obejmować pełnienie różnych funkcji, takich jak pomoc przy wydarzeniach, programy pomocy, mentoring lub udział w inicjatywach duszpasterskich.

4. Wsparcie finansowe: Partnerzy wspierają finansowo służbę poprzez regularne datki lub ofiary.  Ten wkład finansowy jest współudziałem w realizacji wizji i misji. W ten praktyczny sposób owoce działań stają się częścią i wieczną korzyścią każdego partnera.

5. Rzecznictwo i promocja: Partnerzy często pełnią rolę ambasadorów służby, promując jej pracę i dzieląc się przesłaniem z innymi.  Mogą zapraszać innych do zaangażowania się, wzięcia udziału w wydarzeniach lub do wspierania służby finansowo lub modlitwą.

6. Relacje i odpowiedzialność: bycie partnerem wiąże się z rozwijaniem głębszych relacji ze służbą i jej przywódcami.  Obejmuje to otrzymywanie regularnych aktualizacji, biuletynów lub komunikatów, dzięki którym partnerzy są informowani o postępach i działaniach.  Partnerzy mogą również mieć dostęp do określonych zasobów (Szkoła Biblijna i inne działania Instytutu Pentekoste) lub korzyści w celu rozwijania poczucia wspólnoty i odpowiedzialności.

7. Duchowy wzrost i bycie uczniem: bycie partnerem w służbie może zapewnić możliwości osobistego duchowego wzrostu i bycia uczniem. Służba oferuje zasoby, nauki lub wydarzenia specjalnie zaprojektowane, aby pielęgnować i wyposażać partnerów na ich drodze wiary. Dla Partnerów Pentekoste jednym ze szczególnych przywilejów jest możliwość korzystania z działań Instytutu Pentekoste (Szkoła Biblijna, Kingdom Business Fellowship).

Partnerem stajemy się utożsamiając się z wizją i odbierając, że jest to ruch, dzieło, którego chcemy być częścią. To kwestia duchowego odbioru. Nie zależy nam na tym, żeby ktoś wpłacił datki by móc korzystać np. ze Szkoły Biblijnej, a nie utożsamiał się z dziełem Pentekoste. Przykładowo nie wierzył w duchowe przebudzenie lub rozumiał je całkowicie inaczej. Dlatego nie tworzymy reklamowanego naboru na Szkołę.

Tak więc partnerem stajemy się przez duchowe utożsamienie się.

Kiedy to utożsamienie się ma miejsce to dana osoba sama pragnie być częścią działań na każdym możliwym dla niej wymiarze.

Dlatego nie pobieramy opłat za konferencje, Szkołę Biblijną i żadne dzieła. Jeśli czyjaś wizja służby jest zarabianie na niej pieniędzy to nie może być partnerem Pentekoste ani oczekiwać wsparcia Networku. Wszystko co czynimy, wykonujemy według zasady, darmo wzięliście, darmo dawajcie, wierząc Bogu, że zaspokoi wszelką potrzebę, używając ku temu metod Królestwa jakimi są błogosławieństwo i prosperowanie Bożego ludu, który jest partnerem w dziele Bożym na ziemi.

Nie można wnieść opłaty i mieć korzyści z Networku lub Pentekoste ogółem. Nie mamy ustalonych żadnych stawek, bo nie pobieramy opłat. Po prostu wierzymy, że prawdziwi partnerzy chcą być częścią dzieła na każdym poziomie zaangażowania (modlitwa, post, zaangażowanie w działania, finanse).

Mamy partnerów, którzy są utożsamieni i wówczas czynią to, co mogą i jak Duch im wskazuje poprzez regularne wstawiennictwo (partnerstwo to obraz przymierza, więc czegoś trwałego i regularnego).

Jednocześnie z drugiej strony trudno uznać, że ktoś jest partnerem jakiegoś dzieła, jeśli nie potrafi się modlić choćby raz na miesiąc o to dzieło i również wesprzeć działania choćby wdowim groszem (tj. zgodnie z możnością i prowadzeniem Ducha).

Nie robimy płatnych konferencji, nie robimy płatnej szkoły, rozdaliśmy więcej książek niż sprzedaliśmy, a 3 lata temu przekazaliśmy 500 egzemplarzy do rozdania liderom młodzieżowym i pastorom w Polsce.

Osobiście partnerstwo jest dla mnie czymś duchowym, ważnym, pięknym i istotnym. Sam traktuje je bardzo poważnie. Partner w wyniku wdzięczności chce siać w miejsce, w które się karmi. Jest to biblijna i duchowa zasada. Niezwykle ważna do wzrostu. Modlę się, by stała się objawieniem w naszych sercach, bo jest ważna zarówno dla członków lokalnego kościoła jak i partnerów każdej służby.

W Biblii znajduje się historia z Ewangelii Marka (11:12-14), w której Jezus przeklina drzewo figowe. Do zdarzenia doszło, gdy Jezus był głodny i zobaczył drzewo figowe z liśćmi, ale bez owoców. Tymczasem był to czas owocowania, powinno więc wydać owoce. Pan przeklina drzewo, mówiąc: „Niech już nikt nie będzie jadł z ciebie owocu”. Następnego dnia uczniowie znajdują drzewo uschnięte od korzeni.

Przeklęcie drzewa figowego jest często interpretowane jako symboliczny akt Jezusa. Niektórzy uczeni sugerują, że drzewo figowe wyobrażało ówczesnych przywódców religijnych, którzy na zewnątrz wydawali się płodni i prawi, lecz brakowało im prawdziwej wiary i duchowej płodności. Przeklinając drzewo figowe, Jezus pokazał konsekwencje duchowej bezpłodności i obłudy.

Inna z interpretacji jest taka, że drzewo figowe reprezentuje Izrael lub ówczesny establishment religijny. Tak jak drzewo figowe zdawało się mieć liście, ale nie miało owoców, tak Izrael miał przynosić duchowe owoce, lecz stał się duchowo jałowy. Przeklinanie przez Jezusa drzewa figowego symbolizuje sąd Boży nad przywódcami religijnymi i zbliżającą się zagładę Jerozolimy.

Kolejna interpretacja sugeruje, że drzewo figowe przedstawia poszczególnych wierzących lub uczniów, którzy mogą sprawiać wrażenie naśladowców Jezusa, ale brakuje im prawdziwej wiary i duchowej płodności. Działania Jezusa służą jako ostrzeżenie przed zwykłymi zewnętrznymi przejawami wiary bez prawdziwej przemiany i owocności w życiu.

W każdej z interpretacji jest wyrażona pewna zasada, prawdziwa zarówno w świecie fizycznym jak i duchowym. Nie można czerpać, karmić się i nie wydawać owoców. Obieg nie może być jednostronny. Aby był stały i zdrowy przypływ musi być odpływ. Czyli jeśli czerpiesz skądś, powinieneś w to miejsce siać (dawać owoce) w przeciwnym razie nie ma przebiegu i zamiast błogosławieństwa jest przekleństwo.

Dlatego tak ważna jest zasad ofiarności do lokalnego kościoła, dziesięciny, wspierania miejsca, w którym się karmisz, swojego duchowego domu, lokalnego zboru. W kontekście partnerstwa jest podobnie.

Pan Jezus przeklął drzewko, bo nie wydawało owoców. Innymi słowy brało, jadło, karmiło się z gleby, ale owoców nie dawało. Aby prawdziwie czerpać, trzeba zrobić obieg obustronny. Aby czerpać, trzeba uszanować to, co się je i miejsce, z którego się czerpie. Mówiąc obrazowo szacunek wyraża się również w nawożeniu gleby, która karmi. To piękne i ważne zasady Królestwa.

Dlatego wszystkich partnerów zachęcamy i uczymy, że po pierwsze dziesięcina należy do spichlerza, w którym się karmisz stałym pokarmem tj. do twojego lokalnego kościoła którego jesteś częścią. Nie możesz się prawdziwie karmić w swoim kościele bez wydawania zdrowego owocu, bo będziesz miał ból brzucha i zaczniesz wymiotować (tj. plotkować, szerzyć nienawiść itd.), ponieważ nie szanujesz miejsca, w którym się karmisz. Jesteś jak drzewko, które czerpało z gleby, ale nic nie dawało – nie miało owoców.

Dlatego generalna zasada jest taka, że raczej unikamy przyjmowania partnerów spoza partnerskich zborów. Gdy przywództwo jest partnerem, to zbór jest partnerem i wówczas przepływa naturalne błogosławieństwo dla członków danego kościoła z faktu bycia partnerami Pentekoste, gdyż celem jest również wsparcie służby lokalnego zboru.

Nie mamy zamiaru budować na innym fundamencie jak tylko z Bożego połączenia.

Celem jest zakładać zbory i zdobywać dusze, a nie zdobywać partnerów wśród „starej gwardii”!

Nowe bukłaki! Nowe świeże wino! Świeże namaszczenie!

Drodzy Partnerzy, jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to zapraszam do kontaktu. Błogosławię.

Pastor Dr Kamil M. Halambiec
www.drkamil.org

Instagram: @dr.kamil.halambiec

Przelew stały na konto Fundacji Chrześcijańska Misja Pentekoste

Santander Bank

69 1090 1245 0000 0001 3143 5277

W tytule: Cele statutowe, partnerstwo

PAYPAL - pentekoste @ pentekoste.pl 

Kliknij poniższy przycisk.  Zostaniesz przekierowany do strony PayPal

KOSZYK

Tej książki jeszcze nie ma w sprzedaży!

Wypełnij formularz poniżej. Książkę wyślemy na Twój adres email. Bezpłatnie!