Pastor dr mult. Kamil M. Hałambiec

Wychował się w rodzinie pastorskiej i aktywną służbę dla Boga rozpoczął już w latach młodości. W wieku 14 lat ukończył z wyróżnieniem swoją pierwszą dwuletnią Szkołę Biblijną. W niedługim czasie zaangażował się w służbę misyjną, nauczania Słowa oraz został liderem młodzieżowym. Następnie zdecydował się na studia w Warszawskim Seminarium Teologicznym. To właśnie podczas studiów poznał swoją małżonkę Annę, z którą wspólnie z innymi studentami prowadzili m.in. służbę więzienną.

Jest założycielem i dyrektorem Fundacji Chrześcijańska Misja PENTEKOSTE (www.pentekoste.pl), którą prowadzi wraz z żoną. Powstała ona jeszcze podczas studiów w Seminarium z wizji duchowego przebudzenia otrzymanego od Boga. Przez lata działalności PENTEKOSTE rozrastała się od działań misyjnych i ewangelizacyjnych, poprzez Szkołę Biblijną, do Wydawnictwa Pentekoste, które dotychczas wydało kilkanaście pozycji. Olbrzymia część nakładu każdej publikacji została bezpłatnie przekazana kilkuset pastorom i liderom, w ramach wsparcia ich służby. Spośród z ponad 100 z dotychczas zorganizowanych konferencji były takie o tematyce przebudzeniowej oraz dla pastorów organizowane np. z Davidem Ravenhillem, ale także naukowe np. z prof. Yale University, Brucem Gordonem.

Misyjnie pastor Kamil odwiedził ponad 40 krajów świata głosząc ewangelie m.in. w takich krajach jak Kenia, Islandia, Ukraina, Włochy, Anglia.
Dr Kamil jest również autorem artykułów i książek naukowych. Na szczególną uwagę zasługuje książka o doświadczeniu religijnym w pismach Jonathana Edwardsa. Ukończył trzy studia doktorancie i posiada tytuły naukowe doktora w dyscyplinach takich jak filozofa i nauki o kulturze i religii. Jest absolwentem Warszawskiego Seminarium Teologicznego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Bangor oraz Yale University Divinity School. Ponadto odbył staż podoktorski w Harvard University Divinity School i studiował na Evangelische Theologische Faculteit w Leuven. Poza wymienionymi powyżej studiami teologicznymi, pedagogicznymi, kulturoznawczymi, filozoficznymi i historycznymi odbył także studia z politologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Poznańskim. Wpisuje się to w jego zainteresowanie teologią polityczną.

Odbywał również wiele szkoleń, a także ukończył szkoły biblijne, spośród których na największą uwagę zasługuje kilkukrotne uczestnictwo, a następnie prowadzenie na WST, założonej przez pastora Berta Clendenena, Szkoły Chrystusa. Organizowane kilkukrotnie turnusy zgromadziły olbrzymią rzeszę pastorów i liderów z całej Polski i zagranicy. W swojej pasji nauczania w roku 2013 założył wraz z żoną Szkołę Biblijną Pentekoste, którą ukończyło wielu studentów. Szkoła gościła znamienitych wykładowców z dosłownie każdego kontynentu (poza Antarktydą).
Od kilkunastu lat jest wykładowcą w WSTS. Na przestrzeni lat wykładał takie przedmioty jak teologia zielonoświątkowa, historia i teologia rewiwalizmu (duchowego przebudzenia religijnego), kulturoznawstwo, religie świata, filozofię i inne. Był również Prodziekanem i członkiem Rady Senatu uczelni, a także dyrektorem MATS. Gościnnie wykładał na czołowych pentekostalnych seminariach teologicznych m.in. w Northpoint Bible College w Haverhill, MA oraz w Pentecostal Theological Seminary w Cleveland, TN. Obecnie jest profesorem w River University, w Trinity Bible College, w Edwards University, a także Visiting Fellow na Yale Divinity School.

Jako kulturoznawca w swoich badaniach zajmuje się także budowaniem teologicznych mostów między wiarą a kulturą.
Razem z żoną Anną od kilkunastu lat są zaangażowani w służbę pastorską, najpierw w Polsce a obecnie w USA. Mają troje dzieci, które sprawiają, że życie staje się dla nich jeszcze piękniejsze.

Pastorowa mgr Anna Hałambiec

Urodziła się w Terespolu i już jako nastolatka rozpoczęła swoja aktywną służbę w tamtejszym kościele.

Odbierając powołanie do służby podjęła się studiów w WST, gdzie poznała swojego męża. Po uzyskani licencjata teologii podjęła się 5 letnich studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, a kilka lat później dodatkowych studiów magisterskich pedagogicznych, w specjalizacji edukator żywieniowy i psychodietetyk.

Brała udział w licznych krótko i długoterminowych misjach zagranicznych m.in. na Ukrainie. W swojej służbie kładzie nacisk na budowanie relacji, ale posiada również niezwykły dar wglądu w duchowe rzeczy, co ułatwia jej prezentowanie prawd Bożych w jasny i przystępny sposób. Podróżowała do wielu krajów świata i poza językiem angielskim, biegle porozumiewa się w języku rosyjskim, a podczas studiów w seminarium fascynowała się językiem greckim i hebrajskim.

Służba i opieka nad dziećmi oraz kariera dyplomowanej pielęgniarki, umocnione współczuciem, empatią i duchowym obdarowaniem, prowadzą ją w stronę dalekich misji i wspierania działań wśród osób, które borykają się w codziennym życiu z rożnymi problemami.

Anna jest pasjonatką książek, w szczególności biograficznych, opisujących historie ludzi oddających swoje życie w służbę dla Pana Jezusa.