logo1 logo2

W tym dziale:

Z Nami

Możesz współpracować z nami na różnych płaszczyznach np. w misjach, w modlitwie lub wspierając finansowo. Dowiedz się więcej poniżej.

Finansowa

Całe wsparcie finansowe przeznaczone jest na służbę ku chwale Bożej. Posiadając odpowiednie wsparcie, tak naprawdę nie ma żadnego limitu, co do ilości pracowników kościelnych, misjonarzy, itd., których możemy wysłać do służby. To wspaniały przywilej i wielka odpowiedzialność żyć w czasach, gdy mamy tak wiele drzwi otwartych do zwiastowania Ewangelii. Polska nie może nadal być w czołówce krajów świata, w których zakłada się najmniej zborów ewangelicznych. Wspólnie możemy to zmienić – ad maiorem Dei gloriam.

Wszystkie finanse wykorzystywane są na następujące cele:

 • Wspieranie misjonarzy: ChMP wspiera misjonarzy i ich rodziny, pomagając w ich utrzymaniu na misji.
 • Wspieranie misji: ChMP wspiera jednorazowe i cykliczne projekty misyjne, poprzez opłacanie kosztów podróży, wynajmu pomieszczeń, kosztów posiłków.
 • Wspieranie pracowników zborowych: ChMP wspiera osoby służące w zborach, w których nie ma możliwości otrzymania ofiary wystarczającej na utrzymanie i służbę.
 • Zakup narzędzi przydatnych do ewangelizacji: często działania misyjne ograniczone są brakiem odpowiedniego sprzętu. Dlatego ChMP pomaga w zakupie m.in. sprzętu nagłaśniającego do ulicznego zwiastowania, odtwarzaczy CD i DVD itp.
 • Dystrybucja Biblii oraz literatury chrześcijańskiej.
 • Tłumaczenia materiałów dla liderów i uczniostwa, działalność wydawnicza.
 • Organizacja konferencji i seminarium.
 • Administracja: naszym pragnieniem jest uwielbić Boga poprzez utrzymywanie kosztów administracji na jak najniższym poziomie. Dlatego w koszta administracyjne wliczamy jedynie takie wydatki jak utrzymanie strony internetowej, koszta zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia ChMP, wydatki na koordynowanie prowadzonych projektów.

Wsparcie finansowe na konkretny cel i służbę:

Istnieje możliwość bezpośredniego wspierania konkretnej służby. Jeśli pragniesz wesprzeć konkretną sprawę, to składając ofiarę napisz, na jaki cel jest ona przeznaczona.

ALIOR BANK, SWIFT/BIC ALBPPLPW

Pentekoste, ul. Grunwaldzka 121, 64-100 Leszno

PL 59 2490 0005 0000 4600 2237 1735

 

Modlitewna

Modlitwa jest niezbędna, abyśmy mogli oglądać wypełnianie się na ziemi doskonałej Bożej woli. Bóg pozwala, aby Jego wola pozostała niezrealizowana tak długo, aż znajdą się ludzie gotowi wsłuchiwać się w Jego głos, by następnie modlić się zgodnie z Jego wolą. Bóg wybrał, aby człowiek był jego współpracownikiem w dziele odkupienia, a modlitwa i post są najpotężniejszym orężem, jaki dał człowiekowi do tej pracy. Sami nie możemy dokonać niczego. Jednakże podążając zgodnie z Jego wolą, w mocy i pełni Ducha Świętego, możemy dokonać wszystkiego do czego On nas powołał.
Jeśli potrzebujesz wsparcia w modlitwie, lub zdecydowałeś się razem z nami wstawiać się do Boga, to napisz do nas o Twojej decyzji. Będziesz dla nas zachętą i potężnym wsparciem, gdyż modlitwa to najwięcej, co możemy dla siebie uczynić.

Poniżej przedstawiamy cele modlitewne ChMP:

 1. Boże, przydawaj współpracowników w służbie:
  a. W modlitwie i poście.
  b. W głoszeniu Ewangelii i czynieniu uczniami.
  c. W zakładaniu zborów.
  d. Wspierających Misję finansowo.
  e. W tłumaczeniu, wydawaniu i rozpowszechnianiu literatury chrześcijańskiej.

 2. Boże, zaspokajaj wszelkie potrzeby związane z działalnością ChMP i usuwaj wszelkie przeszkody stojące na drodze wypełnienia się Twojej woli.

 3. Boże, błogosław wszystkich chrześcijan w Polsce:
  a. Odnawiaj, odświeżaj i pogłębiaj naszą relacje z Tobą.
  b. Uwolnij nas od miłości świata i włóż w nasze serca nienawiść do wszelkiego grzechu.
  c. Włóż w nasze serca pragnienie oddania się całkowicie pod Twoją wolę i panowanie.

 4. Boże, przygotuj do służby wszystkich, których powołałeś:
  a. Niech wierne, w zdyscyplinowaniu szukają Twojego oblicza poprzez:
      - codzienne spędzanie czasu na społeczności z Tobą.
      - karmienie się Pismem Świętym.
      - modlitwę.
      - post.
  b. Daj im znać Twoją wolę i pomóż, aby nieustanne byli jej posłuszni.
  c. Błogosław im by wzrastali w uświęceniu.
  d. Pomóż, aby całkowicie poświęcili się Tobie i służbie dla Twojej chwały.
  e. Napełnij ich Duchem Świętym i mocą do odważnego głoszenia Ewangelii.

 5. Boże, błogosław wszystkim misjonarzom i współpracownikom ChMP:
  a. Niech będą pełni Ducha Świętego.
  b. Niech będą ludźmi modlitwy i postu, miłującymi Twoje Słowo.
  c. Niech przez ich służbę wielu doświadczy mocy Ewangelii.
  d. Niech ich służba wydaje trwałe owoce.
  e. Niech manifestacja Twojej świętości, miłości, mocy oraz darów Ducha Świętego będzie realna w ich służbie poprzez:
      - znaki i cuda.
      - uzdrowienia.
      - uwolnienia od dzieł diabelskich.
  f. Daj im zwycięstwo wobec opozycji, zarówno cielesnej jak i duchowej.
  g. Chroń ich przed atakami diabelskimi.
  h. Daj im możliwość odpowiedniego zregenerowania ciała podczas trudów służby.
  i. Chroń ich przed chorobami.
  j. Chroń ich przed wypadkami w podróży.
  k. Niech będą zdyscyplinowani tak, by odpowiednio wykorzystywać każdą minutę.
  l. Chroń ich rodziny: małżonków, dzieci, bliskich.
  m. Kształtuj ich, by o ile to od nich zależne, zawsze mieli dobre relacje z innymi Twoimi sługami,  chrześcijanami i niewierzącymi.
  n. Niech społeczności w których służą, żyją w doświadczeniu Pięćdziesiątnicy.
  o. Niech miasta i wsie w których służą doświadczą duchowego ożywienia, „przebudzenia”.

 6. Boże, objaw swoją świętość, majestat, miłość, potęgę, chwałę i przebudź kościół w Polsce, abyśmy doświadczyli duchowego ożywienia w naszym narodzie:
  a. Przekonuj niewierzących o grzechu, sądzie i sprawiedliwości.
  b. Przekonuj niewierzących o potrzebie opamiętania i odwrócenia od grzechu, a zwrócenia do Pana Jezusa Chrystusa.
  c. Ześlij głód Ciebie i Twojego Słowa na Polaków.
  d. Ześlij przekonanie o potrzebie Zbawiciela w osobie Jezusa Chrystusa.
  e. Udzielaj prawdziwej wiary ludziom przychodzącym pod krzyż Pana Jezusa.
  f. Niech wiele osób dostąpi zbawienia i stanie się częścią Twojego Kościoła.
  g. Pobłogosław, aby wszyscy nawróceni znaleźli zbory, w których będą stawać się prawdziwymi uczniami Jezusa.

 7. Boże, błogosław powstawanie nowych zborów w Polsce i poza jej granicami:
  a. Niech powstające zbory prowadzą członków ku dojrzałości chrześcijańskiej.
  b. Niech zasadą będzie nie tylko głoszenie, ale czynienie uczniami.
  c. Niech będą pełne Twojej świętości, mocy i darów Ducha Świętego.