logo1 logo2

Akredytacja i afiliacja

 

Szkoła Biblijna działa pod patronatem Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Absolwenci otrzymują dyplom Szkoły Biblijnej pod patronatem WSTS, co umożliwia przepisanie poszczególnych przedmiotów w przypadku podjęcia studiów na WSTS.

Szkoła Biblijna ściśle współpracuje z różnymi ośrodkami akademickimi i Szkołami Biblijnymi na całym świecie, co umożliwia naszym studentom podjęcie ciekawych praktyk i misji.