logo1 logo2

Zasady dzialania

  1. Modlitwa i post są podstawowym działaniem ChMP zarówno jeśli chodzi o służbę, wsparcie udzielanie partnerom w służbie, jak i o zdobywanie niezbędnych funduszy do działalności.
  2. Wierzymy, że Bóg troszczy się o wszystko, co jest Jego dziełem, wychodzącym z Jego doskonałej woli. Dlatego wierzymy, że są trzy podstawowe sposoby zdobywania pieniędzy na służbę: modlitwa, post, hojne dawanie i wspieranie innych.
  3. Nie wierzymy w poszerzanie zakresu działalności ChMP poprzez popadanie w długi, ani w zaspokajanie potrzeb poprzez branie pożyczek. Natomiast w modlitwie przynosimy do Boga wszelką potrzebę, a następnie postępujemy zgodnie ze wskazówkami jakich nam udziela.
  4. Nie rywalizujemy z innymi biblijnie działającymi misjami (organizacjami), ale używamy środków danych nam przez Boga, aby współpracować z innymi i pomagać sobie nawzajem – ad maiorem Dei gloriam.
  5. Nie mierzymy sukcesu naszej służby poprzez ilość rozdanych Biblii, wspieranych misjonarzy, wysokości zbieranych ofiar, lecz poprzez doświadczanie Bożego błogosławieństwa, opieki i prowadzenia.
  6. Do służby wysyłamy tylko osoby odpowiednio przygotowane i zaprawione w modlitwach oraz postach. Każda osoba wspierana przez ChMP musi być nowonarodzonym i ochrzczonym w wodzie chrześcijaninem, pełnym Ducha Świętego. W jej życiu muszą być widoczne owoce Ducha Świętego.
  7. Misjonarzom i innym pracownikom kościelnym, którzy są na naszym całkowitym utrzymaniu, zapewniamy zaopatrzenie niezbędne do prowadzenia skromnego, świętego i pobożnego życia przed Bogiem i ludźmi.
    Osoby wspierane przez ChMP nie mogą otrzymywać funduszy na bogacenie się, zdobywanie dóbr materialnych, lub życie ponad przeciętny poziom życia mieszkańców jego pola misyjnego lub innych braci i sióstr, którzy łożą na tę służbę. Szukanie bogactwa lub wygody poprzez służbę jest zaprzeczeniem Bożemu powołaniu.