logo1 logo2

Sklad rady

 

Pastor Kamil Hałambiec, dyrektor Chrześcijańskiej Misji Pentekoste i Szkoły Biblijnej. Strona Kościoła w Lesznie www.kzleszno.pl

Anna Hałambiec, sekretariat Fundacji ChMP

Pastor Jan Węgrowski, koordynator Europejskiego Centrum Polonijnego ChMP

Pastor Tadeusz Hałambiec, koordynator działań wśród Polonii w Belgii. Strona Kościoła w Brukseli, Polonijny Kościół Ewangelikalny w Brukseli www.kosciolwbrukseli.pl  

Krystian Leonhard, koordynacja działań Fundacji

Celina Leonhard, księgowość

 

Sekretariat ChMPentekoste i Szkoły Biblijnej:

Ewa Kubica, koordynator działań wydawnictwa ChMPentekoste, wydawnictwo.pentekoste@gmail.com 

Katarzyna Hałambiec, promocja

 

Z ramienia Szkoły Biblijnej

dr Sławomir Witkowski