logo1 logo2

Sklad rady

 

Pastor Dr. Kamil Hałambiec, dyrektor Chrześcijańskiej Misji Pentekoste i pastor Zboru w Lesznie. Strona Kościoła w Lesznie www.lesznokz.pl 

Anna Hałambiec, sekretariat Fundacji ChMP

Krystian Leonhard, koordynacja działań Fundacji

Celina Leonhard, księgowość