logo1 logo2

Misja ChMP

Chrześcijańska Misja Pentekoste powstała, aby w mocy Ducha Świętego głosić Ewangelię o Bożym zbawieniu.

A potem wyznaczył Pan innych, siedemdziesięciu dwóch, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Łk 10,1-2). Wszelkie żniwo należy do Pana. Nie należy do żadnej organizacji, denominacji, człowieka. Bóg jest Panem żniwa i należy ono tylko do Niego. Nikt nie może o nie zabiegać dla siebie, lub twierdzić, że żniwo jest jego własnością. Jeśli bowiem jakaś część żniwa należy do człowieka, to nie należy do Boga. Dlatego jednym z celów ChMP jest prowadzenie i wspieranie działań ewangelizacyjno-misyjnych.

Zadaniem ChMPentekoste jest również:

  1. odkrywać powołanie do służby,
  2. przygotowywać do służby,
  3. wyposażać do służby,
  4. wysyłać do służby,
  5. wspierać w służbie.

W rozumieniu ChMP „wysłani” to:  

  • ci, którzy są wysłani fizycznie,  
  • ci, którzy są wysłani, poprzez ich służbę modlitewną,  
  • ci, którzy są wysłani, poprzez ich służbę dawania.

Radykalne uczniostwo musi charakteryzować każdą z wysłanych osób, niezależnie od rodzaju służby. „I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie” (Łk 9,23). „Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim” (Łk 14,33). Zarówno pracownik, który idzie głosić Ewangelię, jak i ten, który służy w modlitwie lub wspiera materialnie, musi być człowiekiem „ukrzyżowanym dla samego siebie i świata”. Musi żyć wyłącznie dla Boga, bo tylko wówczas jego służba będzie duchowa, nie cielesna, a jej wymiar wieczny.

Posiadając odpowiednie wsparcie, tak naprawdę nie ma żadnego limitu, co do ilości misjonarzy, których możemy wysłać na misję. Jeśli chciałbyś współpracować z nami, lub zdecydowałeś się wspierać nas w modlitwie, napisz do nas.

Wspólnie dobiegniemy do celu, jaki On dla nas wyznaczył.

Niech Bóg Cię błogosławi,

Pastor dr mult. Kamil Hałambiec

dyrektor Chrześcijańskiej Misji Pentekoste