logo1 logo2

Pastor J. Samuel, kazania audio - mp3

 

Pastor Samuel pochodzi z Indii i jest wykładowcą w Szkole Biblijnej ChMPentekoste. 

Krótkie przesłania w temacie: 

1. Trudności jako znaki nadchodzącego żniwa. Słowo zachęty!

2. Słowo przebudzenia i nadziei.

3. Świadectwo życia i nawrócenia.

 

Download Name Play Size Duration
download PastorSamuelOznakaZniwa
4.6 MB 9:57 min
download PastorSamuelRevival
5.4 MB 11:43 min
download PastorSamuelSwiadectwo
4.6 MB 9:57 min